เกี่ยวกับผมเริ่มสร้างสตูดิโอจากหลังคาที่มุงด้วยจากขนาดเล็กประมาณ 3x3เมตรใต้ต้นชมพู่ในสวนหลังบ้านของผม หลังจากที่ผมพบว่าผมรักงานปั้นและหลงใหลชีวิตที่ล้อมรอบไปด้วยดินเหนียว

ผมหาเลี้ยงตัวเองด้วยงานปั้น ทั้งงานชิ้นเล็กๆ เช่น แก้วน้ำ จานชาม แจกันไปจนถึงงานปั้นชิ้นใหญ่  

แรงบันดาลใจในการสร้างงานประติมากรรมเซรามิกของผมคือ ธรรมชาติที่ผมได้สัมผัสและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวันที่ผมได้พบเจอ 

กว่า 15 ปีที่ผมได้สร้างผลงานศิลปะจากเซรามิกที่ผมรัก ผมเฝ้าบอกกับตัวเองว่าผมจะถ่ายถอดพลังงานที่ดีนี้ให้กับพวกคุณทุกคนครับ

ภูริดล พิมสาร2007
เปิดสตูดิโอเซรามิคที่เชียงใหม่
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทร้านค้าในเชียงใหม่
ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมภายใน

2012
ก่อตั้ง Have A Hug Studio เพื่อสร้างงานศิลปะเซรามิกและพื้นที่การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ที่สนใจในเซรามิก

2017
สร้างประติมากรรม จิตจักรวาล
สร้าง๙ โลกุตละธรรม” (9 ธรรมะซึ่งเผยแพร่จากทั่วโลก) ที่ไร่เชิญตะวัน ศูนย์ทำสมาธิตะวันจังหวัดเชียงราย
สร้าง ธรรมจักษุ” (จิตวิญญาณ) ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายเชิงตะวันเชียงราย
สร้างประติมากรรมเจ้าชายน้อย” (เจ้าชายน้อย) ที่งานประติมากรรมไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
สร้างประติมากรรมปาลิไลย์” ที่ศูนย์ทำสมาธิไร่เชิญตะวันเชียงราย
สร้างประติมากรรม“Peace” ที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่
สร้างจิตโพธิสัตย์” ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากลวดลายที่มีเส้นของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี
เพื่อสนับสนุน“ โครงการข้าวเขาละวน” (วิ่งเพื่อระดมทุน)

2018
ก่อตั้ง บริษัท Have A Hug Fusion Farm เชียงใหม่สตูดิโอเซรามิกคาเฟ่และวิถีชีวิตท้องถิ่น
เพื่อการเพาะปลูกผักและผลไม้ทำสวนในพื้นที่เดียวกัน
สร้างประติมากรรม เก็บชา” (แก่งชะอำ) ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เชียงใหม่
สร้างประติมากรรม อรุณสวัสดิ์อ่างขาง” ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เชียงใหม่
  • Share: